Cvičenie – je to v nás

V našom cvičení si v uvoľnenej atmosfére môžu žiaci uvedomiť vlastné myšlienky spojené s technikou, jej významom a pochopením práve pre nich.

Cieľová skupina: žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy vo veku od 10 do 15 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina Materiál a pomôcky: pero, pracovný list Je to v nás

Postup hlavnej aktivity:

Rozdajte žiakom pracovné listy a požiadajte ich, aby napísali ku každému pojmu 5 slov, ktoré im k pomenovaniu daného predmetu a aktivity napadnú. Nemajú to byť pomenovania častí počítača či mobilu, ale činnosti, pocity a aktivity, ktoré im tento predmet evokuje.

  • O slovách by žiaci nemali veľmi rozmýšľať, nemali by ich hodnotiť. Ich úlohou je napísať všetko, čo im napadne.
  • Postupne prečítajte nahlas všetky slová a dajte žiakom pár minút na pripísanie slov, ktoré im dodatočne napadnú. Na záver im nechajte krátky čas na dokončenie.
  • Žiaci prečítajú slová, ktoré k pomenovaným výrazom priradili. Venujte pozornosť hlavne tým, ktoré vyvolajú najviac reakcií.
  • Porozprávajte sa so žiakmi, ktoré slová sa im zdali najvýstižnejšie a prečo.

Otázky na diskusiu

  • Ktoré slová sa vám vybavili pri pomenovaní počítač, mobil a podobne?
  • Zhodli ste sa v niektorých slovách – mali ste rovnakú asociáciu? Ak áno, prečo?
  • Myslíte si, že vaša predstava vychádza z reálnej skúsenosti?
  • Platia uvedené slová (asociácie) na všetkých ľudí z vašej skupiny? Čo by uviedli vaši rodičia?

Tipy pre učiteľa

Pri dopĺňaní slov žiakov nehodnoťte a ničím nelimitujte. Dajte im priestor, aby mohli byť spontánni.

Rovnaká zásada platí aj pri prezentácii – požiadajte žiakov, aby nekomentovali výpovede ostatných, nemali žiadne poznámky a zdržali sa akýchkoľvek hodnotení.

Diskusia sa spustí na váš pokyn.

Snažte sa, aby každý žiak napísal niečo ku všetkým slovám, aby sa mohol zapojiť do diskusie a aby sa žiaci navzájom neovplyvňovali.

Vytlačte si pracovný list a rozdajte ho deťom. 

Napíš ku každému slovu ďalších 5 výrazov, ktoré ti k nemu napadnú:

Aký význam pre teba má?

Aké pocity prežívaš? Ktoré činnosti ti pripomína?

O slovách veľmi nerozmýšľaj, nehodnoť ich a píš všetko (aj neprijateľné, nevhodné), čo ti napadne. Cieľom nie je byť čo najlepší, ale čo najúprimnejší (najmä pred sebou).

MOBIL

POČÍTAČ

NICK

SMS

INTERNET

IDENTITA

BLOG

FACEBOOK

VIRTUÁLNY PRIATEĽ

TABLET

APLIKÁCIE

WIFI

EMAIL

Zdieľajte tento článok

Stiahnite si cvičenie ako .pdf

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.