Cvičenie – môj kamarát

V tomto cvičení si v uvoľnenej atmosfére môžu žiaci uvedomiť vlastné myšlienky spojené s anonymitou a identitou virtuálneho a reálneho kamaráta, ktorého v reálnom živote nepoznajú.

Cieľová skupina: žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy vo veku od 10 do 15 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina

Materiál a pomôcky: pero, pracovný list Môj kamarát

Postup hlavnej aktivity:

  • Rozdajte žiakom pracovné listy a požiadajte ich, aby do stĺpcov napísali 10 vlastností, ktoré by mal podľa nich mať priateľ. Mali by to byť konkrétne vlastnosti, napríklad: je úprimný, pomôže…
  • O slovách by nemali veľmi rozmýšľať, nehodnotiť ich. Naopak, mali by napísať všetko, čo im napadne.
  • Nechajte žiakom krátky čas na vypracovanie (približne 15 minút).
  • Študenti potom prečítajú svoje slová, ktoré v skupine k daným výrazom priradili. Venujte pozornosť hlavne tým, ktoré vyvolajú najviac reakcií.
  • Porozprávajte sa so študentmi o tom, ktoré vlastnosti by hodnotili ako pozitívne (priradia im znamienko +), ktoré by mohli byť negatívne a problémové (priradia znamienko –) a prečo.

Napríklad anonymita virtuálneho priateľa by mala byť označená znamienkom mínus, pretože ho deti nepoznajú. Nevedia, čo od neho môžu čakať a podobne.

Ku každému výrazu priraď 10 vlastností, ktoré by mal podľa teba mať tvoj kamarát. Každú vlastnosť potom označ znamienkom +/- podľa toho, či ide o pozitívnu alebo negatívnu vlastnosť. Svoje výsledky potom prečítaj a diskutuj so spolužiakmi a učiteľom.

Zdieľajte tento článok

Stiahnite si cvičenie ako .pdf

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.