Cvičenie – trápna fotka

V tomto cvičení sa deti na reálnom príbehu dvoch spolužiakov – Petra a Tibora – naučia,
ako sa správať, keď sa stretnú s kyberšikanou.

Kyberšikana je v súčasnosti veľmi častým javom a nie vždy si uvedomujeme, že ide o obťažovanie alebo ubližovanie druhému. V nasledujúcom pracovnom liste je príbeh Petra a Tibora. Je rozdelený na časti, po ktorých nasledujú otázky pre vašich žiakov. Prečítajte deťom vždy jednu časť a potom im položte prislúchajúce otázky. Odpovede budú deti písať na papier, ktorý dostanú. Keď napíšu odpovede na jednotlivé otázky, skúste o nich spoločne diskutovať. Takto pokračujte až do konca príbehu. Najlepšie bude, keď si dieťa najskôr napíše svoju odpoveď a až potom bude nasledovať diskusia, aby nebolo ovplyvnené a dozvedelo sa niečo o sebe.

Náš príbeh:

Tibor a Peter sa cez prestávku v škole hádali. Peter sa nahneval a hodil Tiborov peračník o zem. Tibor za to hodil Petrove pero do smetného koša. Keď sa Peter načiahol do smetného koša po pero, Tibor ho odfotil. Cez nasledu júcu prestávku si Tibor prezeral svoje fotky v mobile a prišlo mu smiešne, že Peter má na fotke ruku v smetnom koši. Zobral svoj mobil a ukázal Petrovu fotku chalanom v triede a vyhlásil, že Peter je smetiar.

 • Zažil si už niekedy takúto alebo podobnú situáciu?
 • Myslíš si, že takáto situácia by sa mohla stať?
 • Čo sa ti na tomto príbehu páči/nepáči?
 • Čo si myslíš, ako sa cíti Peter a ako sa cíti Tibor?
 • Keby si bol na Tiborovom mieste, zdalo by sa ti to tiež smiešne?
 • Keby si bol na Petrovom mieste, považoval by si to za žart?
 • Ako by si sa cítil, keby si bol na Petrovom mieste?
 • Čo si myslíš o tom, že Tibor zavesil takúto fotku na Facebook?
 • Stalo sa ti už, že si si pridal svoju zábavnú fotku alebo video na internet a po krátkom čase si sa pre to cítil nepríjemne alebo trápne?

Je dôležité akceptovať a nehodnotiť reakcie detí počas diskusie, aby sa uvoľnili a vedeli, že môžu vyjadriť svoj názor.

Pokračovanie príbehu:

Tibor prišiel domov zo školy, pridal Petrovu fotku na Facebook a pomenoval ju „triedny smetiar“. Keď sa Peter vrátil večer z futbalového tréningu, prihlásil sa na Facebook. Našiel tam svoju fotku a zbadal, že ju lajklo 20 spolužiakov a 7 z nich k nej pridalo aj svoj komentár. 

 • Ako by si sa cítil, keby si bol na Petrovom mieste?
 • Čo si myslíš o tom, že Tibor zavesil takúto fotku na Facebook?

Treba deťom zdôrazniť, že aj obyčajným lajkom alebo komentárom sa stávajú súčasťou kyberšikany. Peter premýšľa o tom, prečo toľko spolužiakov lajklo danú fotku a prečo sú medzi nimi aj jeho kamaráti alebo aj spolužiaci, s ktorými sa veľmi nerozpráva.

Pokračovanie príbehu:

Na druhý deň, keď Peter prišiel do školy, sa mu takmer celá trieda smiala a pokrikovala na neho, že je „triedny smetiar“.

 • Ako by si sa cítil na Petrovom mieste?
 • Čo si myslíš o tom, ako sa správali Petrovi spolužiaci?

Opäť nie je vhodné hodnotiť a posudzovať reakcie detí. pokračovanie príbehu: Po skončení vyučovania šiel Peter na obed a všimol si, že žiaci z iných tried si šepkajú a ukazujú na neho. Keď prišiel do jedálne, jeden chalan cez celú jedáleň na neho zakričal: „Aha, to je ten triedny smetiar!“

 • Myslíš si, že je nejaký rozdiel medzi tým, keď sa Petrovi posmievali a pokrikovali na neho spolužiaci v triede a tým, keď na neho pokrikovali žiaci z iných tried?

Ak doposiaľ deti nevyslovili názor, že by bolo správne sa Petra zastať, je dobré sa na to opýtať otázkami:

 • Kto z vás by sa Petra zastal?
 • Kto z vás by Petrovi pomohol?
 • Kto vie, ako by sa dalo Petrovi pomôcť?
 • Pamätáš sa alebo vieš o tom, že sa stalo niekedy niečo podobné?

 

Takýmito otázkami sa snažte zhrnúť, ako bojovať s kyberšikanou. Snažte sa s deťmi dospieť k stratégiám, ako ju nepodporovať alebo zastaviť. Hovorte s nimi o tom, čo to kyberšikana je, čo všetko ju zahŕňa, naučte ich odhaliť ju a nepodporovať. Zdôraznite, aké môže mať dôsledky pre svoju obeť a aké môžu byť sankcie pre agresora.

Zdieľajte tento článok

Stiahnite si cvičenie ako .pdf

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.