Škola a komunikačné technológie

Zistite ako deti využívajú mobily v školách a ako školský poriadok upravuje používanie mobilných telefónov počas vyučovania.

Komunikačné technológie vstúpili aj do škôl. Školské poriadky obsahujú zásady používania mobilov v budove školy a rovnako riešia otázky zodpovednosti a bezpečnosti ich používania. Vyučovacie predmety, ako informatika, mediálna výchova či etická výchova, vytvárajú priestor na vzdelávanie detí a mládeže o týchto technológiách.

Čo priniesol mobil a internet do škôl? Aká je realita?

 • deťom s mobilmi vo vreckách pribudla „ceduľka“, ktorá o nich prezrádza, z akých sociálnych pomerov pochádzajú,
 • najmä staršie deti bežne porušujú školský poriadok, ktorý zakazuje používať mobil v priestoroch školy – zvyčajne ho majú celý deň len stíšený,
 • celkovo narástol počet detí, ktoré sú ohrozené negatívnymi vplyvmi neobmedzeného používania mobilov, internetu a televízie,
 • takmer každé druhé mladšie dieťa, a zo starších 82 %, chatuje na sociálnych sieťach, pričom každé šieste staršie dieťa sa priznalo, že je na chate aj v škole,
 • deti bežne na mobil nahrávajú videá a zverejňujú ich na internete,
 • čoraz častejšie sa mobilom šíria vulgárne obsahy,
 • narastá aj fenomén „cudzej osoby“, s ktorou sa dieťa dostáva do kontaktu cez sociálne siete či SMS.

Pozrite si  sekciu Učitelia kde nájdete viac informácií a tipov, ako ochrániť deti. Nájdete tam aj výsledky prieskumu uskutočneného priamo medzi deťmi, rodičmi a učiteľmi.

V škole, väčšinou na hodinách informatiky, sa deti zoznamujú a dostávajú prvé poznatky o počítači a internete. Majú informatiku už od 1. ročníka, zakladajú si emailovú adresu či sa učia pracovať s vyhľadávačmi. Podľa učiteľov žiaci na prvom stupni veľmi neporušujú zákazy a príkazy, ktoré sa týkajú mobilov či internetu.

Deti na druhom stupni sú už zručnejšie a vedomosti si rozvíjajú neustálym používaním komunikačných technológií. Veľakrát im nestačia ani učitelia informatiky. Pedagógovia často sprísňujú zákazy, deti napriek tomu mobil používajú aj počas vyučovania a ani sa tým netaja.

Používanie mobilu na vyučovaní môžeme rozdeliť na:

 • oficiálne používanie: keď ho žiakom učiteľ dovolí používať (napríklad ako kalkulačku na hodine matematiky alebo na odfotenie stránky z učebnice),
 • neoficiálne používanie: o ktorom učiteľ nevie (napríklad ako ťahák).

Vo väčšine prípadov mobilom žiaci skôr „zabíjajú nudu“ – hrajú sa rôzne hry alebo si cez písomky:

 • píšu so spolužiakmi správne odpovede,
 • majú v telefóne odfotené poznámky a čítajú si ich,
 • skúšajú nájsť správnu odpoveď na internete.

Mobilné umenie detí vyzýva aj učiteľov

E-mailová a internetová komunikácia rozšírili vzájomnú komunikáciu a vzťahy aj medzi učiteľmi a žiakmi. Niektorí vyučujúci takto bežne komunikujú s deťmi už na základných školách, ujala sa aj elektronická žiacka knižka či elektronické domáce úlohy. Učitelia celkovo vedia oceniť prínos komunikačných technológií.

Podľa učiteľov je v poriadku, že je mobil cez prestávky pre deti nástrojom zábavy a relaxu. Problém nastáva vtedy, ak sa s ním žiaci hrajú aj cez vyučovacie hodiny. Nadmerné a nekontrolované používanie mobilu môže vplývať na vyjadrovacie schopnosti a písomný prejav detí.

Učitelia uvádzajú, že im mobily niekedy komplikujú prácu. Deti v nich do škôl prinášajú nežiaduce obsahy, rozvíja sa aj kyberšikanovanie (deti si cez mobil robia „srandičky“, odfotia alebo nahrajú učiteľa v nevhodnej situácii a záznam zverejnia bez jeho vedomia na internete).

 

Zdieľajte tento článok

Stiahnite si cvičenie ako .pdf

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.