Zaujímavý projekt na tému kyberšikanovanie

Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia detí a mládeže nielen na školách, ale aj v každodennom živote. Aj keď šikana tu bola ešte pred príchodom internetu, jeho používaním sa táto forma násilia rozšírila medzi všetkých používateľov. Kyberšikanovanie je jednou z foriem šikanovania vďaka charakteristikám súvisiacim s internetom ako sú: anonymita páchateľa, dehumanizácia obete, prekonanie rozdielov, rýchle šírenie, kedykoľvek a kdekoľvek a nepriame ubližovanie. Kyberšikana býva väčšinou reakciou na udalosti vo vonkajšom svete súvisiacimi s reálnymi vzťahmi. Vo väčšine prípadov, napriek anonymite, agresor a obeť nie sú cudzí ľudia, poznajú sa zo sociálneho prostredia, v ktorom sa pohybujú, aj keď obeť nemusí tušiť, kto jej ubližuje.

Na základnej škole P. O. Hviezdoslava v Trstenej sa s kyberšikanou popasovali zaujímavým spôsobom:

1. pripravili bulletin plný zaujímavých a kyberšikanovanie znázornili aj očami detí,

2. nacvičili divadelné predstavenie „Červená čiapočka útočí proti kyberšikane„,

3. vyrobili si záložku „desatoro proti kyberšikane

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.