Cvičenie – Kamilov príbeh

Spoznajte na vymyslenom príbehu ako vás môže zmeniť závislosť na internete.

Určené pre žiakov: 2. stupeň ZŠ

Prečítate alebo prerozprávate celej triede príbeh o žiakovi 2.stupňa (môžete doplniť aj konkrétny ročník podľa veku žiakov, s ktorými pracujete). Príbeh je rozdelený na viac častí, po každej nasledujú úlohy pre žiakov. Najskôr pracujete s celou triedou, potom žiakov rozdelíte do menších skupín.

 

Príbeh o žiakovi

(Meno žiaka je vhodné vybrať tak, aby sa nezhodovalo so žiadnym menom žiaka v danej triede.)

Kamil bol taký normálny žiak, v škole sa s ním dalo vždy dobre porozprávať a zabaviť. Bol skvelý športovec, mal naozaj talent. Najobľúbenejší bol pre neho futbal. Navyše  sa zaujímal o novinky zo sveta počítačov a digitálnej techniky, preto si ho obľúbil aj učiteľ informatiky. Pomohol mu vypracovať jeden originálny projekt, ktorým Kamil reprezentoval školu na celoslovenskej súťaži a umiestnil sa na veľmi peknom mieste. No v 6. ročníku sa začal meniť pred očami spolužiakov.

Otázky pre žiakov

 • Čo myslíte, ako sa Kamil zmenil?
 • Čo si všimli jeho spolužiaci a učitelia?
 • Prečo sa zmenil?
 • Čo sa mohlo udiať v jeho živote?

 

Pokračovanie príbehu…

Kamil najskôr vynechal zopár tréningov, rodičom povedal, že sa necíti dobre. Postupne však prestal chodiť aj na zápasy a nechodil už ani von s kamarátmi. Teraz mal nových priateľov, s ktorými sa stretával pravidelne. Potreboval len počítač a pripojenie na internet. A, samozrejme, svoju obľúbenú počítačovú hru, v ktorej vystupoval ako virtuálny hrdina. Menej spával a vyzeral dosť zle. Zhoršili sa mu aj výsledky v škole, ale hlavne sa s ním už nedalo takmer o ničom porozprávať. Postupne stratil svojich skutočných kamarátov.

Otázky pre žiakov

 • Čo sa stalo s Kamilom?
 • Myslíte si, že bol so svojím životom teraz viac spokojný?
 • Ako by ste mu mohli pomôcť, aby sa vyliečil zo svojej závislosti?

Úloha pre žiakov

Porozmýšľajte a napíšte čo najviac spôsobov, ako by ste mohli Kamilovi pomôcť vyliečiť sa z jeho závislosti od počítačovej hry. Budete rozdelení do 4 skupín, každá bude predstavovať ľudí, ktorí Kamilovi chcú pomôcť:

 1. rodičia,
 2. spolužiaci,
 3. učitelia,
 4. psychológovia.

Zdieľajte tento článok

Stiahnite si cvičenie ako .pdf

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.