Deti a internet

Podľa prieskumu spoločnosti Orange Slovensko z roku 2012 vzrástol počet detí, ktoré používajú mobil a internet. Úmerne s tým sa zvýšil aj počet detí, ktoré sú ohrozené ich negatívnymi vplyvmi. Takmer každé druhé dieťa chatuje na sociálnych sieťach a takmer všetky staršie deti chat pravidelne využívajú. Narastá aj fenomén „cudzej osoby“, s ktorou sa dieťa dostáva do kontaktu vo virtuálnom svete. Prieskum zároveň ukázal, že až 80 % 12- až 15-ročných detí surfuje po internete každý deň. Je preto dôležité deti vzdelávať a hovoriť s nimi o negatívach webu.

Pozitívny vplyv internetu

 

Internet má na život detí aj pozitívny vplyv. Slúži im ako zdroj informácií, na prehlbovanie kontaktov a spojenie so svetom. Cez internet možno navyše anonymne vyhľadať pomoc pri riešení problémov, ktoré deti a mladí ľudia prežívajú.

 

Domáci režim

 

Doma sa rodičia snažia deťom vytvoriť optimálne podmienky na prácu či učenie. Pre dnešné deti je notebook alebo tablet bežnou vecou. Na učenie využívajú e-encyklopédie, jazykové či grafické programy alebo programy na vytváranie projektov. Pri počítači sa však dá aj oddychovať a zabávať sa. Existujú rôzne simulátory a hry, ktoré rozvíjajú pozornosť, pamäť, logiku, myslenie, fantáziu, postreh a reflexy detí. Za zábavu však nemožno považovať hry, ktoré obsahujú násilie.

Rodičia by mali myslieť na to, aby sa ich deti stretávali s kamarátmi či športovali a aby online priestor nevyhľadávali príliš často.


Určite deťom limity

Zdôraznite deťom, že nie je zdravé, aby pri počítači presedeli takmer celý voľný čas.

Malé deti by mali pred obrazovkou počítača stráviť najviac 10 až 30 minút Mladší školáci by pri ňom nemali presedieť viac ako hodinu denne a u starších detí by denný limit nemal presiahnuť 2 hodiny.

Problém nastane vtedy, ak si rodič všimne, že jeho dieťa trávi pri notebooku väčšinu svojho času.

Pozrite si aj kapitolu Závislosť.

 

Témy na rozhovor

 

Vysvetlite deťom, na čo všetko môžu počítač, smartfón či tablet používať. Dbajte na to, aby programy a hry, ktoré v nich majú, boli pre ne vhodné a podporovali ich zdravý vývin.

 

Rozprávajte sa s deťmi o možnostiach internetu, stránkach, ktoré by mali navštevovať. Staršie deti podporujte v práci s internetom v rámci ich prípravy do školy.

 

Dohodnite si pravidlá. Stanovte čas, ktorý môže dieťa tráviť pri počítači alebo na internete. Aj keď dieťa tieto pravidlá vždy nedodrží, je lepšie, ak vie, čo sa od neho očakáva.

 

Vysvetlite dieťaťu, že nie všetko, čo nájde na internete, musí byť pravdivé.

 

Pripomenutia pre rodičov

 

Buďte dieťaťu príkladom. Povedzte mu, čo robíte na počítači v práci a ako využívate internet. Doma pri ňom nepreseďte celé hodiny.

 

Sadnite si k dieťaťu a buďte jeho sprievodcom pri surfovaní po internete. Dozerajte na jeho aktivity.

 

Skúste sa naučiť viac o počítačoch, smartfónoch a internete, aby ste stačili držať krok s deťmi a mali dostatočné technické vedomosti.

 

Nastavte rodičovskú kontrolu, aby ste mali neustály prehľad o tom, čo vaše dieťa na internete robí. Pravidelne aktualizujte bezpečnostný softvér.

 

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.