Slovník

S modernými komunikačnými technológiami sa spája veľa nových výrazov a s nástupom každej novinky sa objavujú ďalšie. Toto sú výrazy, s ktorými sa môžete stretnúť najčastejšie.

 

3G

Označuje „tretiu generáciu“. Je to technická norma pre mobilné siete tretej generácie bežná v celom mobilnom priemysle. Umožňuje rýchly prenos dát a celú škálu nových služieb (video, prístup na internet a interaktívne služby).

 

Adware

Softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál do počítača.

 

Bluetooth

Technológia pre bezdrôtovú komunikáciu, vďaka ktorej sa dajú prepojiť dve rôzne zariadenia v okruhu asi 10 metrov. Slúži na komunikáciu a prenos dát.

 

Chat (z anglického chat = „pokec“)

Je internetová stránka, ktorá umožňuje tisícom ľudí, aby sa navzájom spoznávali a rozprávali v reálnom čase cez textové odkazy.

 

Grooming

Postupné vytváranie dôverného, priateľského vzťahu s dieťaťom tak, aby prestalo byť ostražité a súhlasilo so stretnutím. Najčastejším cieľom groomingu je sexuálne zneužitie dieťaťa.

 

Firewall

Softvér alebo hardvér, ktorý blokuje vstup škodlivého softvéru alebo hackerov z internetu do počítača. Tiež umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

 

Flaming (z anglického flame = horieť alebo zverejňovanie urážlivých správ)

Hrubé alebo cholerické správanie počas chatovania, prípadne v diskusných internetových fórach.

 

Hoax

Falošná a podvodná správa, ktorá upozorňuje na neexistujúce nebezpečenstvá alebo sľubuje rýchle zbohatnutie. Medzi hoaxy patria aj reťazové listy šťastia a falošné prosby o pomoc.

 

Nick (z anglického nickname = prezývka)

Umožňuje komukoľvek vytvoriť si vlastnú identitu vo virtuálnom svete.

Malware

Škodlivý program, všeobecné označenie škodlivého softvéru. Patria sem napríklad vírusy, trójske kone, spyware a adware.

 

Phishing (z anglického password fishing = doslova lovenie hesiel)

Označuje činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne heslá, napr. k bankovému účtu.

 

Pop-up

Samovoľne vyskakujúce okná s reklamou, neželané a invazívne.

 

Spyware

Softvér, ktorý sa skrýva v počítači bez vedomia majiteľa, zbiera informácie o počítači, o surfovacích návykoch, heslách, e-mailových adresách a ďalšie osobné údaje.

 

WAP

Je protokol pre bezdrôtové aplikácie (Wireless Application Protocol). Pomocou bezdrôtových zariadení, ako sú mobilné telefóny, pagery, dvojsmerné rádiá a komunikátory, umožňuje použivateľom prijímať informácie z oblasti spravodajstva a zábavy, posielať a prijímať e-maily, mať dokonalý prehľad o spotrebe. Umožňuje v zjednodušenej podobe zobrazovať internetové stránky na displejoch mobilných telefónov.

 

WiFi

Zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie na internet, a to aj prostredníctvom mobilu. Pre oblasť s prístupovým bodom sa používa označenie hotspot.

 

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.