Vedeli ste?

Chcete vedieť, ako ovplyvnil život vašich detí virtuálny svet a moderné komunikačné prostriedky? Myslíte si, že sa s vašimi deťmi dostatočne rozprávate o internete, mobiloch a televízii? Prinášame vám výsledky z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre Orange Slovensko realizovala agentúra 2muse v roku 2012 medzi deťmi vo veku 8 až 15 rokov, ich rodičmi a učiteľmi. Prieskum mal kvalitatívnu (rozhovory) a kvantitatívnu časť (online dotazník), zúčastnilo sa na ňom 516 respondentov.

Každodenné používanie

 • Výdavky za mobilný telefón detí sa stali súčasťou rodinného rozpočtu – deti naň minú okolo 10 € mesačne. Čoraz viac rodičov určuje, koľko môže dieťa utratiť na mobil. Kým v roku 2008 to bolo 74 % rodičov, o 4 roky neskôr o tejto sume rozhodovalo už 81 % rodičov.
 • Deti chcú najnovšie modely mobilov, vysnívaný je „dotykáč“.
 • Pre dnešné deti je bežné mať internetovú identitu. Je pre ne súčasťou ich vlastnej identity.

 

Všadeprítomné nástrahy

 • Deti zdvíhajú telefonáty aj cez službu CLIR.
 • Vedia o rizikách účasti v súťažiach cez spoplatnenú SMS.
 • Aspoň štvrtina starších detí volala alebo vie o kamarátoch, ktorí sa zabávali telefonovaním na tiesňové linky, pričom ich rodičia o ničom netušia.
 • Deti sa priznávajú, že pozerajú nežiaduce obsahy, nahrávajú nevhodné videá a obrázky. Nie všetci rodičia pripúšťajú, že ich deti sa takto správajú. Približne dvakrát toľko detí sa dopúšťa rôznych nežiaducich aktivít než je počet rodičov, ktorí si túto skutočnosť pripúšťajú.
 • Každé tretie staršie dieťa prijalo cez mobil vulgárnu SMS a každé piate obrázok či video s rovnako nevhodným obsahom.
 • Takmer každé druhé dieťa (pri starších deťoch až 82 %) chatuje na sociálnych sieťach.
 • Staršie deti chatujú s mnohými ľuďmi, v tretine prípadov aj s takými, ktorých poznajú len z internetu. Mierne rastie počet starších detí vo veku 12 až 15 rokov, ktoré komunikujú s kamarátmi, ktorých rodičia nepoznajú (nárast z 27 % v roku 2008 na 31 % v roku 2012).
 • Deti sa bežne zabávajú nahrávaním a zverejňovaním rôznych, často chúlostivých videozáznamov. V roku 2008 si takéto videá natáčalo 23 % detí, v roku 2012 už 34 % detí vo veku 8 až 11 rokov a až 55 % detí vo veku 12 až 15 rokov.
 • Pribúda čoraz viac detí, ktoré pozerali drastické a vulgárne filmy či fotografie, ktoré zobrazujú agresivitu. V roku 2008 ich bolo 32 % a 39 % malo skúsenosti s pozeraním erotických filmov. V roku 2012 si vulgárne filmy pozrelo 42 % detí vo veku 8 až 11 rokov a 57 % vo veku 12 až 15 rokov. Využívaním nových technológií sa deti stávajú technologicky mimoriadne zručné, zároveň sa však u nich prejavuje agresivita, hráčska závislosť, nerozvinutá čitateľská a pisateľská gramotnosť, zjednodušené a netvorivé vyjadrovanie v kombinácii s deformovaným písomným prejavom.
 • Rodičia sa domnievajú, že deti vo veku 8 až 11 rokov trávia denne na internete v priemere 1,5 hodiny a vo veku 12 až 15 rokov 2,5 hodiny, ale v skutočnosti to môže byť aj dvakrát viac.
 • Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou od internetu, mobilu, televízie, počítača či tabletu. Polovica starších detí pozná vo svojom okolí osobu, ktorá má problém so závislosťou (kamarát alebo člen rodiny).

 

(ne)prítomní rodičia

 • Až 81 % detí (8- až 11-ročné) potvrdilo, že rodičia sa s nimi rozprávajú o tom, s kým telefonujú, posielajú si SMS, komunikujú na internete. Pri starších deťoch (12- až 15-ročné) je to už len 71 %. Dve tretiny rodičov uviedlo, že vedia, ako u detí kontrolovať používanie mobilu či internetu. Len veľmi málo rodičov to však skutočne robí.

Zdieľajte tento článok

Odporúčané články

Hrajte sa spolu s deťmi

Kooperatívne hry, ktoré môže hrať rodič s dieťaťom.

V akých sociálnych sieťach sú deti?

Návod pre rodičov ako sa vyznať v sociálnych sieťach, ktoré používajú mladí.

Mama má demidž, Ema má hílera

Návod pre rodičov, ako sa nestratiť v hernom slovníku svojich detí.