O téme

Oliver a Líza – Komiksy pre deti

Prečítajte si naše príbehy spolu so svojím dieťaťom a zistite kto sme. Líza Líza je úplne obyčajné dievča. Vyrástla na sídlisku a má mladšiu sestru. Rada chodí do školy, pretože...

Cvičenie – Vieme vyjadriť svoj názor na internete?!

Naučme deti rozdiel medzi, konštruktívnou a deštruktívnou kritikou.

Oliver a Líza – Komiksy pre deti

Prečítajte si naše príbehy spolu so svojím dieťaťom a zistite...

Cvičenie – Kamilov príbeh

Spoznajte na vymyslenom príbehu ako vás môže zmeniť závislosť na...

Cvičenie – trápna fotka

V tomto cvičení sa deti na reálnom príbehu dvoch spolužiakov...

Viete všetko o kyberšikane?

Niekedy aj úplne nevinná fotka, SMS-ka alebo video dokáže prerásť...

Cvičenie – môj kamarát

V tomto cvičení si v uvoľnenej atmosfére môžu žiaci uvedomiť...

Bezpečný internet

Deti dnes trávia mnoho času na internete, či už hraním hier alebo navštevovaním rôznych stránok. Ochráňte ich pred nebezpečnými hrozbami internetu.
Viac informácií

Poznáš všetky piktogramy?

Každý rodič by mal vedieť, že vhodnosť počítačových hier môže posúdiť podľa zaužívaných piktogramov.

Cvičenie – je to v nás

V našom cvičení si v uvoľnenej atmosfére môžu žiaci uvedomiť...

Test pre najmenších

Spravte si s deťmi krátky test a zistite, ako používajú...

Test pre deti od 8 do 12 rokov

Prejdite si s deťmi tento test a porozprávajte sa s...

Test pre deti nad 12 rokov

Rozdajte deťom test a diskutujte spolu o ich odpovediach.