Workshopy pre školy

Vyše 30 000 žiakov sme vďaka našim školeniam poučili o online hrozbách a závislostí od internetu.

Radi vám pomôžeme riešiť tieto situácie na bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami.

Špecialisti so žiakmi komunikujú na témy, s ktorými sa stretávajú každý deň pri práci s internetom a ktoré je potrebné kvôli ich bezpečnosti v online svete pravidelne otvárať. Okrem internetu sa workshop dotýka aj tém mobilných telefónov, kyberšikany či výberu vhodného obsahu.

Povedali o workshopoch

Prednáška pani psychologičky bola pre mňa veľmi užitočná, pretože mi dala odpovede na to, ako so žiakmi komunikovať na témy, ktoré vnímam ako veľmi závažné, ale zároveň sama cítim, že mi mnohé znalosti chýbajú. Vyskytol sa v mojej triede problém kybešikany, keď si žiaci na Facebooku robili nepekné žarty z novej spolužiačky. Sama nie som veľmi technicky zdatná a sociálne siete nepoužívam, nebolo preto pre mnňa jednoduché napätú situáciu v triede zvládať. Počas workshopu s ďalšími učiteľmi sme mali priestor o probléme hovoriť z rôznych hľadísk, neskôr som dobré rady uplatnila v triede. Podarilo sa mi iniciovať spoločnú diskusiu, na základe ktorej sa žiaci novej spolužiačke ospravedlnili nielen osobne, na Facebooku, ale prijali ju medzi seba.

učiteľka etickej výchovy

V mojej triede sa vyskytol problém kyberšikany, keď si žiaci na Facebooku robili nepekné žarty z novej spolužiačky. Keďže sociálne siete nepoužívam, bolo pre mňa zložité zvládnuť napätú situáciu v triede. Počas workshopu sme hovorili o probléme z rôznych hľadísk, neskôr som dobré rady uplatnila v triede. Podarilo sa mi iniciovať spoločnú diskusiu, na základe ktorej sa žiaci novej spolužiačke ospravedlnili a prijali ju medzi seba.

– Mária, učiteľka etickej výchovy

Kontaktujte nás

Páčil by sa vám takýto workshop?Pomôcky a cvičenia

Venujte sa pri vyučovaní aj závislosti a hrozbám internetu. Aby sme vám čo najviac uľahčili vašu prácu, pripravili sme pre vás cvičenia a učebné pomôcky na stiahnutie alebo workshopy.

Odporúčané témy na workshopy

Vzdelávanie

Ako začleniť technológie do vzdelávacieho procesu? Pozitívne využitie internetu, edukačné hry, interaktívne učenie.

Vyjadrenie názoru alebo hejtovanie?

Ako je možné, že sú deti k sebe kruté? Potreba vedenia k asertívnemu vyjadrovaniu názoru a dávanie spätnej väzby. Komunikovať, ale neubližovať, prevencia kyberšikany.

Práca s informáciami

Vedia deti rozlíšiť nepravdivé informácie? Kvalitné referáty, kritické myslenie, naučiť deti hľadať kvalitne informácie, bibliografické odkazy, zdroje z internetu.